STÖD / HJÄLP

112 - LARMCENTRALEN
Vid akut självmordsrisk och/eller psykisk ohälsa
Telefonnummer: 112
Dygnet runt
www.sosalarm.se


VÅRDGUIDEN
Råd om vård och hjälp på Internet som är tillgängligt dygnet runt.
www.1177.se/psykiskhalsa


BlueCall
Anonymt och gratis samtalsstöd
www.bluecallapp.com


MIND
Information och stöd kring psykisk ohälsa
www.mind.se


BARN OCH UNGDOMAR

UNGDOMSMOTTAGNINGEN
Ungdomsmottagningar på Internet som erbjuder information, stöd och hjälp.
www.umo.se


BRIS
Barnens rätt i samhället erbjuder stöd till barn via telefon, mail och chatt.
www.bris.se


RÄDDA BARNEN
Stöd via exempelvis telefon och sorggrupper.
www.raddabarnen.se


BARN SOM ANHÖRIGA
Stöd för barn till föräldrar med psykisk sjukdom.
www.barnsomanhoriga.se


MASKROSBARN
Stödverksamhet för barn med föräldrar som lider av missbruk och psykisk sjukdom
www.maskrosbarn.org


SHEDO
Self Harm and Eating Disorder Organisation är en förening för personer med självskadebeteende och ätstörningar
www.shedo.org


FÖRÄLDRAR

FÖRÄLDRATELEFONEN
Professionellt telefonstöd för föräldrar till barn med psykisk sjukdom
08 - 85 20 00
Vardagar 10.00 - 15.00
www.foraldratelefonen.se


SJÄLVMORD

SPES
Sucidprevention och efterlevandes stöd. Stödförening som erbjuder stöd för anhöriga som mist någon i självmord.
08 - 34 58 73
Alla dagar kl 19.00-22.00
http://spes.se/


NASP
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Karolinska institutet. Fungerar som Sveriges expertorgan när det gäller självmord och psykisk ohälsa.
http://ki.se/nasp/start


SJÄLVMORDSGUIDE
Information, stöd och hjälp för självmordsnära.
www.sjalvmordsguide.se


SEXUELLA ÖVERGREPP

RSCI
Riksföreningen stödcentrum mot incest
www.rsci.nu


HOPP
Förening mot sexuella övergrepp
www.hopp.org


STORASYSTER
Förening som erbjuder stöd till personer som utsatts för sexuella övergrepp
www.foreningenstorasyster.se


SPELBEROENDE

SLUTA SPELA
Stöd för personer med spelberoende
www.slutaspela.nu


STÖDLINJEN
Stöd- och hjälplinje för spelare och deras anhöriga
www.stodlinjen.se


BRUKAR- OCH INTRESSEFÖRENINGAR

FÖRENINGEN BALANS
För personer med depression och bipolär sjukdom
www.foreneingenbalans.nu


RSMH
Riksförbunder för social och mental hälsa.
Förening för personer med egen psykisk ohälsa och andra intresserade.
www.rsmh.se


Psykiatrifonden
För bättre mental hälsa
www.psykiatrifonden.se


SCHIZOFRENIFORBUNDET
För personer med olika psykos-sjukdomar.
www.schizofreniforbundet.se


ÅNGEST.SE
Förening för människor med olika ångestsjukdomar
www.angest.se/riks


OCD FÖRBUNDET
För personer med olika tvångssyndrom, t.ex. OCD
www.ocdforbundet.se


FOUNTAIN HOUSE
Aktivitetshus för personer med egen psykisk ohälsa
www.fountainhouse.nu


KVINNOR

TERRAFEM
För våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst.
Telefonjour som erbjuder stöd/hjälp på 44 olika språk.
020 - 52 10 10
www.terrafem.org


KVINNOFRIDSLINJEN
Stöd och hjälp för våldsutsatta kvinnor
020 - 50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se


MÄN

MANSJOUREN
Erbjuder samtalsstöd
www.mansjouren.se


Sponsorer
Spannort Sponsor till Aldrig Ensam
IFK Göteborg Sponsor till Aldrig Ensam
Francis Löfvenholm Sponsor till Aldrig Ensam
Douchbags Sponsor till Aldrig Ensam
IF Elfsborg Sponsor till Aldrig Ensam
Droneify Sponsor till Aldrig Ensam
Lapoint Sponsor till Aldrig Ensam
Kontakt

Mail:
info@aldrigensam.com

Telefon:
Charlie Eriksson

Facebook
Webshop

Bankgiro:
314-5323

Swish:
123 514 98 44

Vi är nominerade till
Nätängel
Ge tillbaka
100 Mäktigaste unga
Stora kommunikatörspriset
Årets föreläsare 2016
Guldhjulet
gbs
SEB årets sociala entrepenör
Svenska hjältar
Årets VD
Årets genombrott
Konungens stiftelse
Årets unga vd
Årets företagare
Svenska hjältar
Buisnessaward
Ideer för livet
101 Supertalanger
KPMG
Shortcut
HN
Mittuniversitetet
gbs
årets vd
Kreera web&design